Epidemiologia (old)

Epidemiologia to nauka i działalność praktyczna zajmująca się badaniem częstości występowania zdarzeń zdrowotnych, identyfikacją przyczyn oraz sposobami ich zapobiegania. Współczesna epidemiologia zajmuje się nie tylko chorobami zakaźnymi i epidemiami.