Doradztwo i ryzyko zdrowotne

doradztwo

Dbałość o własne zdrowie jest formą okazywania miłości bliskim.

Doradztwo i ocena ryzyka zdrowotnego skierowane jest do osób uznających się za zdrowych. Ma na celu wspomaganie racjonalnego zarządzania zdrowiem poprzez identyfikację swoich czynników zwiększających ryzyko wystąpienia przewlekłych problemów zdrowotnych.  Znajomość własnych czynników ryzyka zdrowotnego:

 • buduje świadomość zdrowotną osoby
 • umożliwia modyfikację stylu życia w celu eliminacji danego czynnika ryzyka
 • pozwala wdrożyć działania terapeutyczne na wczesnym etapie rozwoju zagrożenia własnego zdrowia

Ocena ryzyka zdrowotnego ma charakter badania przesiewowego (skriningowego), którego celem jest określenie jakie indywidualne czynniki ryzyka zagrażają zdrowiu danej osoby oraz  określenie obszarów wymagających dalszych konsultacji lekarskich.  Dlatego też istotą badania przesiewowego nie jest zdiagnozowanie konkretnej jednostki chorobowej, które należy wyłącznie do kompetencji lekarza.

W działaniach profilaktycznych stawiam na połączenie holistycznego, całościowego spojrzenia na organizm, zaczerpniętego z medycyny wschodu z nowoczesnymi, naukowo sprawdzonymi metodami badania przesiewowego.

Ocena ryzyka zdrowotnego dokonywana jest przy zastosowaniu specjalnie opracowanego kwestionariusza, który umożliwia analizę informacji dotyczących:

 • występowania chorób w rodzinie, które mają uznane naukowo skłonności do dziedziczenia
 • stylu życia i nawyków dietetycznych
 • subiektywnie odczuwalnych dolegliwości ze strony poszczególnych układów
 • odchyleń w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizmu zidentyfikowanymi  podczas oceny somatycznej organizmu, obejmującej następujące pomiary:
  • masy, wzrostu ciała, określenie wskaźnika BMI oraz wskaźnika WHR
  • grubości tkanki tłuszczowej
  • pomiar ciśnienia tętniczego na obu kończynach górnych w celu oszacowania różnicy
  • pomiar szmerów w sercu i płucach przy użyciu czułego, elektronicznego stetoskopu z możliwością rejestracji wyników pomiaru na komputerze
  • obiektywny pomiar skrzywienia kręgosłupa przy pomocy skoliometru
  • obiektywny pomiar zakresu ruchów kończyn dolnych oraz ustawienia stóp przy pomocy goniometru (kątomierza dedykowanego do identyfikacji przykurczów)
  • ocenę jakościową występowania tkliwości i oporów w jamie brzusznej
  • pomiar wybranych somatycznych czynników ryzyka zaburzeń hormonalnych takich jak np. obwód szyi, stopień owłosienia w skali Ferrimana Galwaya, gynoidalny, androidalny, tarczycowy rozkład tkanki tłuszczowej
  • ocenę jakościową prawidłowości wybranych odruchów neurologicznych i testów mających znaczenie prognostyczne w badaniu przesiewowym(np. test Laseque’a)
  • inne pomiary antropometryczne- w zależności od indywidualnej potrzeby i posiadanych kompetencji.

Wypełniony przez specjalistę epidemiologa kwestionariusz wraz ze zidentyfikowanymi czynnikami ryzyka i zaleceniami prozdrowotnymi stanowi własność klienta. Może być podstawową do ukierunkowanej diagnostyki podczas wizyty u lekarza rodzinnego. W razie istniejących wskazań współpracuję też z dietetyczką kliniczną.