Lista publikacji i cytowań

Poniżej znajduje się lista moich publikacji i cytowań. Najbardziej aktualną wersję można znaleźć w bazie Google Scholar.

TYTUŁ
CYTOWANE PRZEZ
ROK

Effect of estrogen/progesterone hormone replacement therapy on natural killer cell cytotoxicity and immunoregulatory cytokine release by peripheral blood mononuclear cells of …

U Stopińska-Głuszak, J Waligóra, T Grzela, M Głuszak, J Jóźwiak, …
Journal of reproductive immunology 69 (1), 65-75
79 2006

Association of leptin with inflammatory cytokines and lymphocyte subpopulations in peritoneal fluid of patients with endometriosis

Ł Milewski, E Barcz, P Dziunycz, D Radomski, P Kamiński, PI Roszkowski, …
Journal of reproductive immunology 79 (1), 111-117
66 2008

Increased levels of human neutrophil peptides 1, 2, and 3 in peritoneal fluid of patients with endometriosis: association with neutrophils, T cells and IL-8

Ł Milewski, P Dziunycz, E Barcz, D Radomski, PI Roszkowski, …
Journal of reproductive immunology 91 (1-2), 64-70
49 2011

Elevated ghrelin levels in the peritoneal fluid of patients with endometriosis: associations with vascular endothelial growth factor (VEGF) and inflammatory cytokines

P Dziunycz, Ł Milewski, D Radomski, E Barcz, P Kamiński, PI Roszkowski, …
Fertility and sterility 92 (6), 1844-1849
40 2009

The stiffness of the common carotid artery in patients with Graves’ disease

M Czarkowski, L Hilgertner, T Powalowski, D Radomski
International angiology 21 (2), 152
38 2002

A relationship between increased peritoneal leptin levels and infertility in endometriosis

E Barcz, Ł Milewski, D Radomski, P Dziunycz, P Kamiński, PI Roszkowski, …
Gynecological Endocrinology 24 (9), 526-530
30 2008

A new forward-problem solver based on a capacitor-mesh model for electrical capacitance tomography

J Mirkowski, WT Smolik, M Yang, T Olszewski, R Szabatin, DS Radomski, …
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 57 (5), 973-980
24 2008

Performance evaluation of an iterative image reconstruction algorithm with sensitivity matrix updating based on real measurements for electrical capacitance tomography

WT Smolik, D Radomski
Measurement Science and Technology 20 (11), 115502
23 2009

Susceptibility to ovarian endometriosis in Polish population is not associated with HLA-DRB1 alleles

PI Roszkowski, M Sankowska, A Jałbrzykowska, D Radomski, …
Human Reproduction 20 (4), 970-973
20 2005

Radar clutter classification using Kohonen neural network

A Jakubiak, J Arabas, K Grabczak, D Radomski, JF Swiderski
Radar 97 (Conf. Publ. No. 449), 185-188
20 1997

Assessment of uterine contractile activity during a pregnancy based on a nonlinear analysis of the uterine electromyographic signal

D Radomski, A Grzanka, S Graczyk, A Przelaskowski
Information Technologies in Biomedicine, 325-331
14 2008

Dyspareunia as a sexual problem in women with endometriosis

G Jarząbek-Bielecka, D Radomski, M Pawlaczyk, Z Friebe, K Biedermann
Archives of Perinatal Medicine 16 (1), 51-3
11 2010

Modeling of glucose concentration dynamics for predictive control of insulin administration

D Radomski, M Lawrynczuk, P Marusak, P Tatjewski
Biocybernet Biomed Eng 30 (1), 41-53
10 2010

Software for sensor modeling in electrical capacitance tomography

J Mirkowski, W Smolik, P Brzeski, T Olszewski, D Radomski, R Szabatin
Proceedings of 3rd International Symposium on Process Tomography, 106-110
10 2004

Zdrowie seksualne osób po urazach kręgosłupa powikłanego zaburzeniami neurologicznymi

P Tederko, D Radomski
Seksuologia Polska 7 (2), 65-72
9 2009

The Matlab’s toolbox for iterative image reconstruction in electrical capacitance tomography

W Smolik, D Radomski
Zeszyty Naukowe. Elektryka/Politechnika Łódzka, 113-118
7 2009

Is the resistance of large conduit arteries also decreased in thyrotoxic patients with Graves’ disease?

M Czarkowski, L Hilgertner, T Powałowski, D Radomski, M Mikulska
Thyroid 15 (4), 377-381
7 2005

Metodologia badaĹ „naukowych w medycynie

D Radomski, A Grzanka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego
6 2011

Electrical capacitance tomograph ET3

T Olszewski, W Smolik, J Mirkowski, R Szabatin, D Radomski, P Brzeski
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 49 (4), 151-157
6 2008

A nonlinear parameterization of multivariate electrohysterographical signals

DS Radomski
Computers in Biology and Medicine 67, 13-20
5 2015

Dissimilarities of gynaecological and sexological care in handicapped patients after menopause: medical and ethical aspects

G Jarzabek, D Radomski
Przeglad Menopauzalny 15 (1), 63
5 2011

Identification of a nonlinear association between components of the electrohysterographical signal

D Radomski, A Małkiewicz
International Journal of Electronics and Telecommunications 56 (3), 287-290
5 2010

A Multivariate Sample Entropy of Differentiated Electrohysterographical Signals for an Identification of an Uterine Labor Activities

DS Radomski
Information Technologies in Biomedicine, Volume 4, 303-310
4 2014

Analiza stężeń prolaktyny u dziewcząt bez cech endokrynopatii z zaburzeniami miesiączkowania i stresem w wywiadzie

G Jarząbek-Bielecka, D Radomski, A Nowaczyk, E Sowińska-Przepiera, …
Ginekologia Praktyczna 18 (1), 46-53
4 2010

The method of calculation of potential distribution for image reconstruction iterative algorithm in electrical capacitance tomography

W Smolik, D Radomski
Zeszyty Naukowe. Elektryka/Politechnika Łódzka, 119-125
4 2009

Wspó∏ czesne koncepcje etiopatogenezy zespo∏ u policystycznych jajników

R Dariusz, O Aleksandra, B Ewa
Ginekol Pol 78, 393-399
4 2007

A four channels electrohysterograph with individually self tuning amplifier gains

WM Zabolotny, A Podbielska, A Grzanka, D Radomski
Proc. IA STED Int. Conf. Biomed. Eng.(BioMed 2013), 125-132
3 2013

An application of a regular square mesh in a forward problem solver in electrical capacitance tomography

WT Smolik, D Radomski
2011 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, 104-107
3 2011

Sensitivity analysis of a sample entropy estimator on its parameters in application to electrohysterographical signals

D Radomski
Biocybernetics and Biomedical Engineering 30 (2), 67-72
3 2010

Present conceptions of etiopathogenesis of polycystic ovary syndrome

D Radomski, A Orzechowska, E Barcz
Ginekologia Polska 78 (5)
3 2007

Od poznania się do seksualnej satysfakcji, czyli biologiczne mechanizmy seksualności człowieka

D Radomski
Seksuologia Polska 5 (1), 18-24
3 2007

Sensitivity Analysis of the Insulin-Glucose Mathematical Model

D Radomski, J Głowacka
International Conference on Information Technologies in Biomedicine, 455-468
2 2018

Reprint of ‘A nonlinear parameterization of multivariate electrohysterographical signals’

DS Radomski
Computers in Biology and Medicine 69, 254-260
2 2016

An application of a generalized additive model for an identification of a nonlinear relation between a course of menstrual cycles and a risk of endometrioid cysts

D Radomski, Z Lewandowski, PI Roszkowski
Information Technologies in Biomedicine, 482-487
2 2008

Medyczne i etyczne aspekty opieki seksuologicznej i ginekologicznej nad kobietami niepełnosprawnymi

G Jarząbek, D Radomski
Ginekologia Praktyczna 1, 46-49
2 2008

In patients with Graves’ disease signal-averaged P wave duration positively correlates with the degree of thyrotoxicosis

M Czarkowski, A Oreziak, D Radomski
Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej 115 (4), 307-313
2 2006

Występowanie dyspareunii u kobiet z endometriozą

D Radomski, G Jarząbek, M Pawlaczyk, Z Friebe
Seksuologia Polska 4 (1), 13-15
2 2006

Mean arterial blood flow depends on the intensity of thyrotoxicosis in patients with Graves’ disease

M Czarkowski, L Hilgertner, T Powałowski, D Radomski
Polski Merkuriusz Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 18 (108 …
2 2005

Czynniki utrudniające realizację życia erotycznego osób niepełnosprawnych fizycznie

D Radomski
Seksuologia Polska 3 (1), 8-12
2 2005

Immunologic and genetic aspects of endometriosis physiopathology

D Radomski, M Marcyniak, P Milewczyk, K Zdanowska, K Dragowska, …
Ginekologia polska 73 (1), 68-73
2 2002

T-vertical extension of the uterus in cesarean section

M Marcyniak, D Herlenius, A Hamela, D Radomski
Ginekologia polska 71 (7), 611-617
2 2000

Usability of Dynamic Thermography for Assessment of Skeletal Muscle Activity in Physiological and Pathological Conditions–Preliminary Results

D Radomski, K Kruszewski
International Conference on Information Technologies in Biomedicine, 580-588
1 2018

A simple mathematical model of a single sculling technique

M Wychowanski, G Slugocki, G Orzechowski, Z Staniak, D Radomski, …
ISBS Proceedings Archive 35 (1), 15
1 2017

Discriminating power of an sample entropy and a nonlinear association index in prediction of a preterm labor based on electrohysterographical signals

D Radomski, A Małkiewicz
Computer Recognition Systems 4, 569-577
1 2011

Monitorowanie czynności skurczowej macicy

D Radomski, A Grzanka, S Graczyk
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 49 (4), 139-141
1 2008

Wykorzystanie akcelerometru do pomiaru drżenia kończyn górnych

D Radomski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, 107-112
1 2007

Dyspareunia u kobiet z endometriozą–aspekty ginekologiczne i seksuologiczne

G Jarząbek, D Radomski, M Pawlaczyk, Z Friebe
Ginekologia Praktyczna 6, 20-22
1 2005

Problems of gynecological care in handicapped patients in relation to reproductive health promotion

D Radomski, G Jarząbek-Bielecka, E Sowińska-Przepiera, P Milewczyk
Ginekologia Praktyczna 18 (2)
1  

Postępowanie ginekologiczno-położnicze z osobą małoletnią z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Rekomendacje Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Polskiego …

A Drosdzol-Cop, A Fuchs, V Skrzypulec-Plinta, D Radomski, …
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 5 (2), 76-89
  2020

Recommendations of the Group of Experts of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians in the field of gynecological and obstetric care of young women with physical …

A Drosdzol-Cop, A Fuchs, V Skrzypulec-Plinta, D Radomski, …
Ginekologia Polska 91 (3), 165-173
  2020

The problem of sexually abused children including disabled children-aspects of medical and nursing care

G Jarząbek-Bielecka, D Radomski, M Mizgier, M Grys, E Jakubek
Pielęgniarstwo Polskie 70 (4)
  2018

Results of Single Sculling Technique Analysis Using 1D Mathematical Model

M Wychowanski, G Slugocki, G Orzechowski, Z Staniak, D Radomski
IFAC-PapersOnLine 51 (2), 879-883
  2018

An application of a dynamic thermography for studying a relation between thermal and mechanical activities of a skeletal muscle during a static load

D Radomski, K Kruszewski
Measurement Automation Monitoring 63
  2017

Krioterapia a inne metody ablacyjne w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy

M Pisarska-Krawczyk, D Radomski, G Jarząbek-Bielecka, M Mizgier, …
Current Gynecologic Oncology 13 (3), 165-171
  2015

Cryotherapy and other ablation techniques in the treatment of cervical intraepithelial neoplasia

M Pisarska-Krawczyk, D Radomski, GÅ JarzÄ, KÄ Witold
Current Gynecologic Oncology 13 (3), 165-171
  2015

Dyspareunia and algomenorrhea in women with endometriosis-Clinical aspects of dienogest therapy

G Jarząbek-Bielecka, D Radomski, M Mizgier, M Wilczak, M Durda-Masny, …
Current Gynecologic Oncology 12
  2014

Dyspareunia i bolesne miesiączki u kobiet z endometriozą–obserwacje kliniczne dotyczące zastosowania dienogestu

G Jarząbek-Bielecka, D Radomski, M Mizgier, M Wilczak, M Durda, …
Current Gynecologic Oncology 12 (4)
  2014

Relationship between serum progesterone and tumor necrosis factor production in postmenopausal women undergoing estrogen/medroxyprogesterone therapy

U Stopińska-Głuszak, J Jóźwiak, D Radomski, O Głuszak, PI Roszkowski, …
Fertility and sterility 91 (4), 1344-1346
  2009

Monitoring of an uterine contractile activity

D Radomski, A Grzanka, S Graczyk
ELEKTRONIKA-WARSAW-WYDAWNICTWA CZASOPISM TECHNICZNYCH NOT THEN WYDAWNICTWO …
  2008

OD ZAUROCZENIA DO ORGAZMU, CZYLI BIOLOGICZNE PODSTAWY SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA

D Radomski, G Jarząbek
Tom 32, część 2, 75
  2006

Rola inżynierii biomedycznej w medycynie reprodukcyjnej

D Radomski
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, 113-116
  2006

Sequential selection for the optimal set of multiple diagnostic tests

D Radomski, A Jakubiak, P Brzeski
Listy Biometryczne-Biometrical Letters 41 (1), 15-24
  2004

Less restrictive principles for control group selection and odds ratio bias

D Radomski, PI Roszkowski
CONTROLLED CLINICAL TRIALS 24, 162S-162S
  2003

The proposed model of epidemiological study on endometriosis risk factors

D Radomski, PI Roszkowski
CONTROLLED CLINICAL TRIALS 24, 191S-192S
  2003

Expert systems in medical diagnosti

D Radomski, A Jakubiak
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji 49 (4), 481-502
  2003

Possible risk factors associated with endometrioid cysts

D Radomski, PI Roszkowski, M Niewiadomska
Fertility and Sterility 77, S35-S36
  2002

Immunological and genetical aspects of physiopathology of endometriosis

D Radomski, M Marcyniak, P Milewczyk, K Zdanowska, K Dragowska, …
GINEKOLOGIA POLSKA 73 (1), 68-73
  2002

Sterowanie adaptacyjne infuzyjną pompą do dożylnej iniekcji leków

D Radomski
The Institute of Control and Computation Engineering
  2001

Handicapped patients–sexuological aspects

D Radomski, G Jarząbek
Ginekologia Praktyczna 16 (2), 38-41
   

Biological mechanisms of human sexuality

D RADOMSKI, G JARZĄBEK, K WARCHOŁ
 
   

The prevalence of dyspareunia in women with endometriosis

G Jarząbek, D Radomski, M Pawlaczyk, Z Friebe
Ginekologia Praktyczna 13 (6), 20-22
   

a seksualność–aspekty etyczne i ginekologiczne

D Radomski, G Jarząbek
 
   

Gynaecological aspects of human sexuality

D Radomski, G Jarząbek
Ginekologia Praktyczna 15 (3), 29-35
   

Dissimilarities of gynaecological and sexological care in handicapped patients–medical and ethical aspects

G Jarząbek, D Radomski
Ginekologia Praktyczna 16 (1), 46-49
   

Ovarian renin-angiotensin system

D Radomski, G Jarząbek
Ginekologia Praktyczna 14 (1), 28-30
   

Jajnikowy układ renina-angiotensyna

D Radomski, G Jarząbek
 
   

Neural inverse control of the mean arterial pressure in post-operative patients

D Radomski, A Pacut
 
   

Ginekologiczne aspekty seksualności człowieka

D Radomski, G Jarząbek
 
   

Prokreacja widziana okiem biocybernetyka

D Radomski