Inżynieria biomedyczna

Biopomiary, klinometria, identyfikacja modeli fizjo-patologicznych

Biopomiary obejmują metody i praktyczne umiejętności określania wielkości fizycznych i chemicznych charakteryzujących organizmy żywe oraz wykorzystywane w praktyce klinicznej.

Biopomiary to mierzenie:

 1. Wielkości biomechanicznych – np. ciśnienia krwi, płynu mózgowego, przepływu krwi, parametrów charakteryzujących postawę i czynności ruchowe.
 2. Wielkości biofizycznych, np. sygnałów bioelektrycznych (EKG,  EEG, EMG), sygnałów biomagnetycznych, promieniowania jonizującego.
 3. Wielkości biochemicznych, np. stężenia jonów i cząsteczek org. we krwi i moczu, zawartości pierwiastków i związków śladowych.

Klinometria, klinimetria obejmuje metodykę konstrukcji i praktyczne zastosowanie narzędzi pomiarowych cech niezbędnych do określenia stanu zdrowia badanej osoby. Klinometria, oprócz biopomiarów wykorzystuje także różne skale kliniczne pozwalające oszacować nasilenie cech, objawów nie mających stricte właściwości fizykochemicznych. Przykładem może być skala depresji Becka, skala Ashwortha do pomiaru spastyczności, skala Lowetta do pomiaru siły mięśniowej, skala Bishopa do oceny rozwarcia szyjki macicy, skala Papanicolau do oceny cech cytologicznych nabłonka szyjki macicy, czy Indeks Funkcjonowania Seksualnego Kobiety – szacujący jakość zdrowia seksualnego kobiety.

Identyfikacja modeli fizjo-/patologicznych  to zbiór metod i praktycznych umiejętności określania zależności między wykonanymi pomiarami (w warunkach statycznych lub dynamicznych) w celu skonstruowania modelu opisującego badany proces lub umożliwiającego diagnozę bądź terapię pacjenta.

Pomiar mechanicznej i elektrycznej czynności porodowej macicy

Pracownia oferuje następujące usługi :

 • Biopomiary i ich analiza biomechanicznej i bioelektrycznej aktywności mięśni (skoliometria, elektromiografia, mechanomiografia).
 • Metodyka pomiaru i analizy czynności mięśni dna miednicy (sklala Oksfordzka, emg, dynamometria).
 • Metodyka i analiza pomiaru biomechanicznej i bioelektrycznej aktywności skurczowej macicy w podczas ciąży i cyklu miesiączkowego.
 • Biopomiar i analiza akustycznej czynności serca, oskrzeli, płuc rejestrowanej przez elektroniczny stetoskop.
 • Zastosowanie termografii do pomiaru dynamicznych  własności cieplnych procesów fizjologicznych lub patologicznych.
 • Kompleksową analizę uzyskanych biopomiarów (w dziedzinie czasu, częstotliwości, liniowe nieliniowe metody filtracji lub parametryzacji sygnałów) dostosowaną do problemu klinicznego lub badawczego.
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej metody pomiarowej dla danego problemu diagnostycznego lub badawczego.
 • Opracowanie i analiza rzetelności pomiarowej nowych skal klinicznych na potrzeby epidemiologicznej definicji przypadku, badań przesiewowych, diagnostyki klinicznej.
 • Identyfikację i walidację modelu opisującego badany proces fizjo-patologiczny wykorzystującą uprzednio dokonane pomiary ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w ginekologii, położnictwie, seksuologii lub fizjoterapii.

Pomiar i analiza częstotliwościowa tonów  serca przy wykorzystaniu elektronicznego stetoskopu

Pomiar mechanicznej i elektrycznej czynności porodowej macicy

Rejestracja odgłosów osłuchowych z  płuc przez elektroniczny stetoskop i ich reprezentacja  bispektralna.  Widoczna różnica między normą, a świstami spotykanymi w POCHP, astmie.