Pacjent symulowany

„Pacjent symulowany” to nowa metodologia uczenia i doskonalenia praktycznych umiejętności zawodów medycznych w zakresie komunikacji z pacjentem oraz przeprowadzania oceny stanu zdrowia przy wykorzystaniu wywiadu (badania podmiotowego) i badania fizykalnego (przedmiotowego).

Zadaniem pacjenta symulowanego jest odegranie założonego scenariusza, którego osiowym elementem jest problem kliniczny nieznany osobie trenowanej.

Oferuję swój udział w programach Pacjenta Symulowanego  na kierunkach lekarskich, pielęgniarskich, ratownictwa medycznego oraz fizjoterapii, masażu.

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych lekcji np. przed egzaminem z badania fizykalnego lub treningu masażu wraz możliwością uzyskania kompetentnej   informacji zwrotnej o jakości zastosowanych technik.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.