Dzień Urodzin

Magdzie

Za wiosną kolejna wiosna płynie
Dziecięca naiwność dawno za nami
W Dniu, co z urodzin Twoich słynie
Życzę Ci współczesnymi słowami

Ref:
Na rynku życia dość samowolnym
Szczęścia zachowaj pakiet kontrolny
Niech powiększa Ci się ludzki zasób
Złożony tylko z samych przyjaciół
I miłość niech nie zazna recesji
Ta, której Ty udzielisz koncesji
A w księżycowym złotym depozycie
Znajdź marzenia na dalsze całe życie

A kiedy codzienność Ci się znudzi
Z bohemą wypijemy kilka toastów
Będzie tam jeszcze paru ludzi
To tak dla higienicznego kontrastu

Lecz dla Twego dobra pozwól Miła
Pozostawię życzeń obecną składnię
Bo jest w nich dzisiaj większa siła
Niż ubranych w poezji wykładnię