Dariusz Radomski

Doktor nauk medycznych, doktor inżynierii, specjalista epidemiologii, profilaktyki zdrowia i masażu

Autor lub współautor ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu inżynierii biomedycznej oraz epidemiologii zdrowia reprodukcyjnego, cytowanych łącznie ponad 450 razy.

Kontakt

GG: 6324213
d.radomski@raddarmed.pl 

Chronologia

2020
Ukończenie kursu „Terapia zaburzeń struktur dna miednicy”
Centrum Terapii Manualnej w Poznaniu.
2020
Ukończenie kursu „Pacjent Symulowany”, oraz udział w programie „Pacjent symulowany”
2017
Ukończenie kursu z Podstaw EMG w firmie Akson (I Blok)
2016
Uzyskanie tytułu specjalisty masażu
Zdanie egzaminu państwowego Studium Naturalnego Leczenia (wpis do rejestru szkół MEN).
2013
Uzyskanie tytułu specjalisty epidemiologa
Egzamin w Centrum Egzaminów Medycznych oraz 3-letnie szkolenie specjalizacyjne w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
2006
Uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych
Specjalizacja epidemiologia reprodukcyjna. Tytuł pracy: „Identyfikacja czynników ryzyka torbieli endometrioidalnej jajnika”. Wyróżnienie.
2002-2005
Udział w kursach z zakresu seksuologii, m.in. „klasyfikacja zaburzeń seksualnych”
2001
Uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
Specjalizacja biocybernetyka. Tytuł pracy: „Sterowanie adaptacyjne pompą do dożylnej iniekcji leku”. Wyróżnienie.
1994-1999
Udział w wykładach i ćwiczeniach na wydziale Lekarskim AM
anatomia, fizjologia, patomorfologia, patofizjologia, endokrynologia z interną, endokrynologia ginekologiczna, ginekologia
1996
Uzyskanie tytułu mgr inż. Informatyki
Specjalizacja komputerowe systemy sterowania. „Wykorzystanie analizy szeregów czasowych do modelowania wpływu hormonów na dynamikę fali ciśnienia tętniczego”. Wyróżnienie.

Umiejętności

Projektowanie i prowadzenie badań epidemiologicznych100%
Przesiewowa ocena zdrowia (przed masażem)90%
Wykonywanie wybranych technik masażu90%
Doradztwo w zakresie profilaktyki zdrowia opartej na dowodach naukowych 90%
Analiza biostatystyczna danych85%
Realizacja, analiza, interpretacja pomiarów cech biofizycznych organizmu100%
Odgrywanie roli pacjenta symulowanego85%
Znajomość języka angielskiego75%