Konsultacja metodologiczna medycznych prac naukowych

Dynamiczny rozwój metodologii badań naukowych oraz złożonych metod analizy statystycznych wyników sprawia, że coraz trudniej jest opublikować własną pracę w dobrym czasopiśmie naukowym o zasięgu międzynarodowym. Zdecydowana większość negatywnych ocen i uwag recenzentów dotyczy zarówno wyboru schematu zrealizowanego badania, uwzględnienia zmiennych towarzyszących (zakłócających), a także zastosowanych metod statystycznych. Niejednokrotnie poprawna korekta pracy może gwarantować ich przyjęcie do druku.

Dlatego w ramach swoich kompetencji oferuję konsultacje metodologiczne obejmujące zarówno etap planowania realizacji badania naukowego jak również etap korekty pracy zgodnej z uwagami recenzentów.

W ramach konsultacji możliwa jest też do zlecenia analiza statystyczna dostarczonego materiału klinicznego zgodna z zaleceniami recenzentów, bądź wymaganiami danego czasopisma.