O mnie

 

  • 2020 – ukończenie kursu „Pacjent Symulowany”, oraz udział w programie „Pacjent symulowany”.
  • 2017 – ukończenie kursu z Podstaw EMG w firmie Akson (I Blok).
  • 2016 – uzyskanie tytułu specjalisty masażu po zdaniu egzaminu państwowego Studium Naturalnego Leczenia (wpis do rejestru szkół MEN).
  • 2013 – uzyskanie tytułu specjalisty epidemiologa na podstawie egzaminu w Centrum Egzaminów Medycznych oraz 3-letniego szkolenia specjalizacyjnego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
  • 2006 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych – specjalizacja epidemiologia reprodukcyjna. Tytuł pracy: „Identyfikacja czynników ryzyka torbieli endometrioidalnej jajnika”. Wyróżnienie.
  • 2002-2005 – udział w kursach z zakresu seksuologii, m.in. „klasyfikacja zaburzeń seksualnych”.
  • 2001 – uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych – specjalizacja biocybernetyka. Tytuł pracy: „Sterowanie adaptacyjne pompą do dożylnej iniekcji leku”. Wyróżnienie.
  • 1994-1999 – udział w wykładach i ćwiczeniach na wydziale Lekarskim AM (anatomia, fizjologia, patomorfologia, patofizjologia, endokrynologia z interną, endokrynologia ginekologiczna, ginekologia).
  • 1996 – uzyskanie tytułu mgr inż. Informatyki – specjalizacja komputerowe systemy sterowania. „Wykorzystanie analizy szeregów czasowych do modelowania wpływu hormonów na dynamikę fali ciśnienia tętniczego”. Wyróżnienie.

Autor lub współautor ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu inżynierii biomedycznej oraz epidemiologii zdrowia reprodukcyjnego, cytowanych łącznie ponad 450 razy.

Pozazawodowo – patentowany miłośnik  żeglarstwa, Beskidu Żywieckiego, twórczych rozmów filozofujących, różnorodności poglądów oraz tożsamości kulturowych i biologicznych.

Zdeklarowany romantofob, wykorzeniający wszelkie idee epoki Romantyzmu w polskiej mentalności. Zdecydowany nonkonformista w obszarze praw człowieka i racjonalności narracji rzeczywistości, choć doceniający znaczenie emocji, pamięci, sentymentalizmu w relacjach interpersonalnych i międzypokoleniowych.

Aktywnie wkurzająca i prowokująca osoba z niepełnosprawnością ruchową – spastyczna postać porażenia mózgowego  o etiologii przypuszczająco skorelowanej z poziomem IQ i wiedzą nadzorującego poród położnika.

Moim mottem życiowym jest myśl jednego z Mistrzów – Andrzeja Poniedzielskiego „Człowiek zanurzony w masie traci na wadze tyle, ile wazy jego dusza.”