Organizacja badań epidemiologicznych wybranej populacji i programów profilaktycznych

Zdrowie publiczne odgrywa coraz większą rolę w różnych obszarach życia społecznego. Wiedza na temat problemów zdrowotnych wybranej populacji ludzi może pomóc zaplanować właściwe, celowane, programy prozdrowotne. Może być pomocna również dla wytwórców, dla których ważne są zagadnienia ergonomii i bezpieczeństwa zdrowotnego.

Warto także pamiętać, że zdrowszy pracownik to również efektywniejszy pracownik. Inwestycja prozdrowotna w Państwa pracowników może być zatem dobrą inwestycją ekonomiczną.

 Dlatego w ramach swoich kompetencji mogę zaoferować:

  • Planowanie i organizacje oceny mierników zdrowotnych populacji pracowników Państwa firmy
  • Analizę epidemiologiczną zebranych podczas badań danych klinicznych
  • Opracowanie i wdrożenie programów prozdrowotnych uwzględniające specyficzne zapotrzebowanie zdrowotne pracowników
  • Współorganizowanie wyjazdów integracyjnych pracowników poświęconych profilaktyce zdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i seksualnego